Tosamarketing

Produkty:

Evropské právo

Rozhodčí řizení – Rozhodčí soud při Hospodařské komoře České republiky a Agrarní komoře České republiky

Ekonomické poradenství

Restruktulizace firem

Předcházení úpadku výrobních a obchodních společnosti

Insolvence – postup podle zákona č.182/2006 sb.,. O úpadku a způsobem jeho řešení

Řízená likvidace firem a společnosti

Kapitalizace pohledávek

Kontakty:

I.P. Pavlova 998/32, 77900 Olomouc

Kanceláře:

Vojanova 1020/14, 779 00 Olomouc.

Hurbanova 1277/10, 142 00 Praha 4

Telefon 00420 585 423 409, mobil: 00420 602 934 005